Tassen

"Lena"  Tasse

"Lena" Tasse

CHF 24.00 ab CHF 17.00
 "Rim and Handle" Tasse

"Rim and Handle" Tasse

CHF 24.00 ab CHF 17.00
"Two Tones" Tasse

"Two Tones" Tasse

CHF 24.00 ab CHF 17.00